O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Carwyn

Canolfan: Y Parc a'r Dâr
Carwyn

Yn Stiwdio 1

Cyflwynwyd gan Bale a Thomas mewn cysylltiad â Theatr Felinfach, Theatr Torch a Theatrau RCT

Wedi'i hysgrifennu gan Owen Thomas

Wedi'i chyfarwyddo gan Gareth John Bale

Simon Nehan sy’n chwarae rhan Carwyn James

Drama newydd sbon ydy Carwyn sy'n adrodd hanes bywyd Carwyn James. Wedi'i hysgrifennu gan Owen Thomas, ysgrifennydd drama ‘Grav’ a enillodd wobrau, dyma ddrama sy'n adrodd hanes dyn a gafodd effaith enfawr a pharhaol ar ei famwlad.

Dyma stori dyn oedd yn caru chwaraeon, diwylliant, gwleidyddiaeth a’i famwlad, Cymru, stori Carwyn, Cymro i'r carn. Roedd Carwyn James wedi mwynhau gyrfa amrywiol o addysgu i ddarlledu, hyfforddi i ysbïo, dyma hanes dyn diddorol iawn. Hyd heddiw, Carwyn James ydy'r unig hyfforddwr sydd wedi llwyddo i ennill cyfres y Llewod yn erbyn y Crysau Duon.

Bydd drama Carwyn yn ceisio adrodd hanes y dyn diddorol, dyn â sawl pluen yn ei het. Dyn blaengar. Dyn unig hyd yn oed wrth sefyll mewn grŵp. Dyn oedd yn anghyfforddus yn ei groen ei hun.

Wedi'i chyfarwyddo gan Gareth John Bale (seren ‘Grav’) gyda Simon Nehan yn chwarae rhan Carwyn James, dyma stori ddramatig sy’n adrodd hanes bywyd eicon diwylliannol a adawodd y maes chwarae yn llawer rhy fuan.


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.