O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi
Dance Back to Broadway
Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned

Dance Back to Broadway

 • Dydd Mercher 26 Mehefin 2024 Mer 26 Meh 2024 26 Meh 24 7:00yh
 • Dydd Iau 27 Mehefin 2024 Iau 27 Meh 2024 27 Meh 24 7:00yh
 • Cylch - £10.00
 • Corau - £9.00
 • Gostyngiadau - £8.00
SOPHIE EVANS: COMING HOME
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth

SOPHIE EVANS: COMING HOME

 • Dydd Sul 30 Mehefin 2024 Sul 30 Meh 2024 30 Meh 24 7:30yh
 • Tocynnau - £20.00
Kingdom Of The Planet of the Apes (12A)
Y Parc a'r Dâr
Sinema

Kingdom Of The Planet of the Apes (12A)

 • Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024 Maw 2 Gorff 2024 2 Gorff 24 1:00yh 6:45yh
 • Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2024 Mer 3 Gorff 2024 3 Gorff 24 6:45yh
 • Tocynnau - £6.00
 • Gostyngiadau - £4.50
 • Tocyn Teulu - £18.00
Diva!
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth

Diva!

 • Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2024 Sad 6 Gorff 2024 6 Gorff 24 7:00yh
 • Tocynnau - £12.00
School Summer Show
Y Parc a'r Dâr
Sioeau Cerdd

School Summer Show

Wedi'i chyflwyno gan Ysgol Gynradd Treorci.
 • Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024 Mer 10 Gorff 2024 10 Gorff 24 1:00yh
 • Dydd Iau 11 Gorffennaf 2024 Iau 11 Gorff 2024 11 Gorff 24 7:00yh
 • Tocynnau - £8.00
Dathliad cyn yr Eisteddfod
Y Parc a'r Dâr

Dathliad cyn yr Eisteddfod

gan Gorau Unedig Treorci
 • Dydd Iau 18 Gorffennaf 2024 Iau 18 Gorff 2024 18 Gorff 24 7:30yh
 • Tickets - £16.00
 • Concessions - £12.00
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.