O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi
Totally Tina: The Award-Winning Tina Turner Spectacular
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth

Totally Tina: The Award-Winning Tina Turner Spectacular

 • Dydd Iau 30 Mai 2024 Iau 30 Mai 2024 30 Mai 24 7:30yh
 • Tocynnau - £25.00
Back To Black (15)
Y Parc a'r Dâr
Sinema

Back To Black (15)

 • Dydd Mawrth 4 Mehefin 2024 Maw 4 Meh 2024 4 Meh 24 1:00yh 6:45yh C
 • Dydd Mercher 5 Mehefin 2024 Mer 5 Meh 2024 5 Meh 24 6:45yh
 • Tocynnau - £6.00
 • Gostyngiadau - £4.50
 • Tocyn Teulu - £18.00
RSD Dance Extravaganza
Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned

RSD Dance Extravaganza

 • Dydd Sadwrn 8 Mehefin 2024 Sad 8 Meh 2024 8 Meh 24 1:00yh 5:00yh
 • Tocynnau - £10.50
 • Gostyngiadau - £8.50
Dad's Army Radio Show
Y Parc a'r Dâr
Comedi Drama

Dad's Army Radio Show

Yn Stiwdio 1
 • Dydd Mawrth 11 Mehefin 2024 Maw 11 Meh 2024 11 Meh 24 7:30yh
 • Tocynnau - £20.00
The Carpenters Experience
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth

The Carpenters Experience

 • Dydd Gwener 14 Mehefin 2024 Gwen 14 Meh 2024 14 Meh 24 7:30yh
 • Tocyannau - £25.00
The Fall Guy (12A)
Y Parc a'r Dâr
Sinema

The Fall Guy (12A)

 • Dydd Mawrth 18 Mehefin 2024 Maw 18 Meh 2024 18 Meh 24 1:00yh 6:45yh
 • Dydd Mercher 19 Mehefin 2024 Mer 19 Meh 2024 19 Meh 24 6:45yh
 • Tocynnau - £6.00
 • Gostyngiadau - £4.50
 • Tocyn Teulu - £18.00
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.