O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Roald Dahl's LITTLE RED RIDING HOOD & THE THREE LITTLE PIGS

gan Ballet Cymru

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Dawnsio
Roald Dahl's LITTLE RED RIDING HOOD & THE THREE LITTLE PIGS
047 DA23 09 please credit Sian Trenberth Photography 3
060 DA23 09 please credit Sian Trenberth Photography
088 DA23 09 please credit Sian Trenberth Photography
091 DA23 09 please credit Sian Trenberth Photography
189 DA23 09 please credit Sian Trenberth Photography
205 DA23 09 please credit Sian Trenberth Photography 2
244 DA23 09 please credit Sian Trenberth Photography

Gwaith y storïwr mwyaf poblogaidd yn y byd, Roald Dahl, wedi'i osod i gerddoriaeth gan y cyfansoddwr rhagorol Paul Patterson a'i ddawnsio gan y cwmni bale heb ei ail, Ballet Cymru.

Yn cynnwys gwisgoedd gogoneddus, dawnsio anhygoel a thafluniadau fideo trawiadol, mae'r cynhyrchiad yma'n fale clasurol rhagorol ar gyfer oedolion a phlant.

Mae Ballet Cymru'n dychwelyd at ei wreiddiau fel cwmni bale adrodd straeon Cymreig blaenllaw gyda dylunio arloesol a choreograffi'n arddangos dawnswyr anhygoel o Gymru ac o bob cwr o'r byd. Mae cysylltiadau Cymreig Roald Dahl yn adnabyddus, ac mae Ballet Cymru'n parhau i ddathlu cyfoeth diwylliannol cyfoethog Cymru mewn steil.

Mae enw da'r cwmni am gyflwyno nosweithiau dawns trawiadol yn parhau i dyfu, yn dilyn teithiau Dream (2022) a Giselle (2021) oedd yn llwyddiannus iawn.

Gwaith y storïwr mwyaf poblogaidd yn y byd, Roald Dahl, wedi'i osod i gerddoriaeth gan y cyfansoddwr rhagorol Paul Patterson a'i ddawnsio gan y cwmni bale heb ei ail, Ballet Cymru.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.