O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Tocynnau ar gyfer pedair sioe newydd ar werth nawr

30 Mai 2017
Rydyn ni newydd gyhoeddi y bydd pedair sioe newydd yn nhymor yr hydref 2017!
 


Barbara Dickson

Barbara Dickson yn Theatr y Parc a'r Dâr

Bydd Barbara Dickson, un o gantoresau mwyaf llwyddiannus yr Alban, yn chwarae gig acwstig agos-atoch yn Theatr y Parc a'r Dâr ddydd Sadwrn, 30 Medi.


The Quo Experience

The Quo Experience yn Theatr y Colisëwm

Bydd The Quo Experience yn perfformio caneuon enwocaf band Status Quo ddydd Gwener 10 Tachwedd.


Showaddywaddy

Showaddywaddy yn Theatr y Colisëwm

Awydd dawnsio? Dewch i siglo i rythmau gwallgof band roc a rôl gorau'r byd, Showaddywaddy, yn Theatr y Colisëwm ddydd Iau 19 Hydref.


Crafty's Creepy Castle

Crafty's Creepty Castle yn Theatr y Colisëwm

Arswyd y byd! Mae Crafty's Creepy Castle yn dod â sioe yn llawn ias a hwyl i'r teulu cyfan. Yn ddelfrydol i blant 2-7 oed – yn Theatr y Colisëwm ddydd Gwener 3 Tachwedd.


Barbara Dickson, one of Scotland's most successful singers, plays an intimate acoustic gig at The Park & Dare on Saturday 30 September.

More information & tickets

The Quo Experience Promo Pic Resized
The Quo Experience at The Coliseum

The Quo Experience smash their way through a jam packed set of Status Quo hits on Friday 10 November at The Coliseum.

More information and tickets

Get yourself a-boppin' to the world's greatest rock'n'roll band Showaddywaddy at The Coliseum on Thursday 19 October.

More information & tickets

Crafty's Creepy Castle is brilliant family show and the spookiest trick or treat show ever!  Ideal for 2 - 7 year olds it's at the Coliseum Theatre on Friday 3 November.

More information & tickets

BOOK NOW FOR THE BEST SEATS IN THE HOUSE!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.