O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Rydyn ni’n hynod o falch o’r adolygiad yma o’n sioe Dick Whittington.

12 Rhagfyr 2016

Bright neon strips of alternating green and pink lighting framing the stage at Aberdare’s Coliseum Theatre, tell the audience that we are about to experience a modern twist on the classic pantomime, Dick Whittington.  Of course, all the traditional ingredients are there in abundance: dashing lead, his stalwart sidekick, beautiful love interest, the good fairy, the boo-hiss baddie, comedy dame, and a cast of all singing all dancing characters.

 

Dick and his cat Tom are in London town, looking to make their fortune, but the Rat King and his entourage have other ideas! Will the Fitzwarrens stay loyal to their new friend?  Will Dick have to leave London and go back to Gloucester knowing that everyone in the capital thinks he is a thief (though he’s given the advice of going to Cardiff where he will apparently blend in without a problem!)? Will love ultimately blossom?

 

Richard Tunley’s script is full of rib-tickling jokes that appeal to both young and old, taking reference from popular culture, playing along with valleys stereotypes and even including a passing reference to a world leader or two!   The auditorium erupted with guffaws and hoots of joy throughout, with plenty of opportunities arising to make full use of the comedy value of the central character’s name, as well as a running joke about the council’s inability to collect the rubbish on time.  It is all fun and recognisably up to date, jovial stuff.

 

Di Botcher’s Fairy (Aunty) Bowbells plays perfectly on her fantastic comic timing and acerbic wit.  She is splendid in her “whatchamacallits”. Lee Gilbert’s vocally rich King Rat, brilliantly lit by Craig ‘Flash’ Bridgeman in neon green, is suitably Machiavellian, throwing snot-based insults at the children in the crowd.  Frank Vickery’s Sarah the Cook sashays wittily around in magnificent costumes by Lloyd Llewellyn Jones (his A-Z dress is superbly informative with tube stop signs emblazoned in key places and his bounteous Morrocan-inspired costume is another highlight).  Vickery plays the pantomime dame with gusto, with one “they’re behind you”-packed ghost-hunting scene a favourite with the younger members of the audience (“I don’t want to be grabbed by the ghosties and I certainly don’t want to be grabbed by the ghoulies”).

 

Of distinct note is the quality of singing displayed by the cast, particularly by Dick Whittington himself, played by a very likeable and charming Maxwell James.  His rendition of “I will Go the Distance” would not be out of place on a West End stage. Ryan Owen’s Tommy the Cat, not only has nine lives but plenty of talents too (including a great Louis Walsh impersonation).  A tap dancing duet with John Tudor’s Alderman Fitzwarren is a lovely nod to the silver-haired patrons in the theatre. Joanne Lucas’ Alice Fitzwarren is the quintessentially agreeable pantomime heroine, well matched as it happens to her hero.

 

Ensemble parts are played with versatility by Andrew Phillips and Jennifer Ruth-Adams, with crowd scenes entertainingly choreographed by Bridie Smith and starring an enthusiastic TakepArt Crew of local talent, who dance to a number of this year’s big pop hits.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Peidiwch â cholli’r cyfle i weld ein panto llawn hud yn Theatr y Parc a’r Dâr. Cliciwch yma i brynu tocynnau.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.