O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi
INSIDE OUT 2 (U)
Y Parc a'r Dâr
Sinema

INSIDE OUT 2 (U)

 • Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2024 Gwen 19 Gorff 2024 19 Gorff 24 6:45yh
 • Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2024 Sad 20 Gorff 2024 20 Gorff 24 2:30yh
 • Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2024 Maw 23 Gorff 2024 23 Gorff 24 2:30yh
 • Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2024 Mer 24 Gorff 2024 24 Gorff 24 2:30yh R
 • Dydd Iau 25 Gorffennaf 2024 Iau 25 Gorff 2024 25 Gorff 24 2:30yh
 • Tocynnau - £6.00
 • Gostyngiadau - £4.50
 • Tocyn Teulu - £18.00
The Garfield Movie (U)
Y Colisëwm
Sinema

The Garfield Movie (U)

 • Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 2024 Maw 30 Gorff 2024 30 Gorff 24 11:00yb 1:30yh R
 • Tocynnau - £6.00
 • Gostyngiadau - £4.50
 • Tocyn Teulu - £18.00
IF (U)
Y Colisëwm
Sinema

IF (U)

 • Dydd Mercher 31 Gorffennaf 2024 Mer 31 Gorff 2024 31 Gorff 24 11:00yb 1:30yh R
 • Tocynnau - £6.00
 • Gostyngiadau - £4.50
 • Tocyn Teulu - £18.00
Inside Out 2 (U)
Y Colisëwm
Sinema

Inside Out 2 (U)

 • Dydd Mawrth 6 Awst 2024 Maw 6 Awst 2024 6 Awst 24 11:00yb 1:30yh R
 • Dydd Mercher 7 Awst 2024 Mer 7 Awst 2024 7 Awst 24 6:30yh
 • Tocynnau - £6.00
 • Gostyngiadau - £4.50
 • Tocyn Teulu - £18.00
Despicable Me 4 (PG)
Y Colisëwm
Sinema

Despicable Me 4 (PG)

 • Dydd Mawrth 13 Awst 2024 Maw 13 Awst 2024 13 Awst 24 11:00yb 1:30yh R
 • Dydd Mercher 14 Awst 2024 Mer 14 Awst 2024 14 Awst 24 6:30yh
 • Tocynnau - £6.00
 • Gostyngiadau - £4.50
 • Tocyn Teulu - £18.00
Aladdin : Nadolig 2024
Y Colisëwm
Panto

Aladdin : Nadolig 2024

 • Dydd Gwener 29 Tachwedd 2024 Gwen 29 Tach 2024 29 Tach 24 7:00yh
 • Dydd Sadwrn 30 Tachwedd 2024 Sad 30 Tach 2024 30 Tach 24 2:00yh
 • Dydd Sul 1 Rhagfyr 2024 Sul 1 Rhag 2024 1 Rhag 24 2:00yh
 • Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr 2024 Sad 7 Rhag 2024 7 Rhag 24 2:00yh AD R 6:00yh
 • Dydd Sul 8 Rhagfyr 2024 Sul 8 Rhag 2024 8 Rhag 24 2:00yh
 • Tocynnau - £18.00
 • Gostyngiadau - £15.00
 • Tocyn Teulu - £55.00
 • Grwpiau o 20+ (dim ar-lein) - £11.00
 • 1
 • 2
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.