O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Da iawn ni! Dyma adolygiad 5 seren o'n sioe Jack & The Beanstalk

14 Rhagfyr 2018
Da iawn ni! Dyma adolygiad 5 seren o'n sioe Jack & The Beanstalk

Rydyn ni o'r farn bod ein panto yn rhagorol. Mae Wales Online o'r un farn, hefyd – darllenwch yr adolygiad anhygoel isod.


Jack & The Beanstalk

Five stars

If I’m being truthful it was with a certain level of trepidation that I approached this year’s RCT panto.

And there was one sizeable reason for that – and his name was Frank Vickery.

Since the formation of the company which stages the annual panto in Aberdare and Treorchy, the Welsh playwright and consummate dame has been the driving force of the shows.

His unexpected death earlier this year was a huge blow for everybody involved in the company. What happened next? Should the show go on? How do you replace somebody as inextricably linked with the RCT panto as Frank? These were all huge questions director and writer Richard Tunley, together with the cast and crew had to answer.

Thankfully, it was quickly decided that what Frank would have wanted most is for the show to go on.

Of course, it was different without his sizeable presence on stage, but it was with no little enthusiasm that the crowd threw themselves headlong into another superlative knockabout romp.

The cast brilliantly surmounted the lack of a dame by deploying a genius plot device that allowed Vickery’s ‘voice’ to be heard once again.

What RCT pantos have over many of their big city rivals is heart and soul. A lack of technical budget means storytelling is paramount. In Tunley they have a master of his craft and in a cast which is more one big family, where a core of cast members return every year, there is continuity and camaraderie.

The interplay between Lee Gilbert (as the sinister Fleshcreep), our hero (Maxwell James as Jack Trot) and his younger brother, the always livewire Ryan Owen was an exuberant joy.

They looked like they were having the best time – and that’s because they were.

There were some beautiful nods to Vickery’s memory – not revealed here so as not to spoil the poignancy or emotional impact, but by the end of the pantomime you will have had tears in your eyes – either through laughter or the tug of the heartstrings.

Jack and the Beanstalk is a fitting tribute to Vickery, but ultimately a wonderful panto.

David Owen, Wales Online.


Tocynnau

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.