O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Da iawn ni! Dyma adolygiad 5 seren o'n sioe Aladdin.

14 Rhagfyr 2017
Da iawn ni! Dyma adolygiad 5 seren o'n sioe Aladdin.

David Owens saw Aladdin at Aberdare Coliseum

FIVE STARS

‘There is nothing like a dame,’ so the song goes - and that’s certainly true of this year’s RCT panto Aladdin.

Widow Twanky maybe a stock pantomime character but few could have played it with such a joyous, OTT vivaciousness than Frank Vickery.

When he’s not spending his Decembers dressing like an explosion in a haute couture factory (and whoever designs his outfits needs plaudits for the hilarious scope of their technicolour vision) Vickery is one of Wales’ most acclaimed playwrights – his preternatural comic timing as finely honed as his ability to put words to a script.

In this instance, however, it’s to brilliant writer and director Richard Tunley who we must credit responsibility for piecing together a beautifully constructed knockabout romp which doesn’t let up from first minute to last.

As far as the story is concerned this take on Aladdin is traditional panto fayre in every sense. Lacking a big budget for special effects like many big city pantos RCT Theatres’ offering relies on the strength of its writing and the quality of its cast.

It might be old school in that respect, but the story of Aladdin (Maxwell James) the son of the washer woman who finds forbidden love with Princess Jasmine (Laura Clements) is given a modern makeover with plenty pop culture references for young and old alike.

It’s also a pure entertainment experience with plenty of familiar songs – from the world of pop and musicals, as well as some whipsmart choreography – credit to young backing dancers the Take pART crew their lively performances here.

However, it’s the slapstick comedy and wonderfully funny turns from Vickery as Widow Twankey and his son Wishee Washee – played with an energetic zeal by the bedazzling Ryan Owen, that elevate this particular panto to brilliant new heights.

The farce is most definitely with them, as it is with bumbling coppers PC Ping (Bridie Smith) and PC Pong (Aled Davies), who both make for an arresting sight.

When you factor in not one but two most excellent genies – Tamara Brabon as the Genie of the Ring and Deiniol Wyn Rees as the Genie of the lamp, and a most villainous villain in the form of the wicked Abanazer, played by Lee Gilbert - who frankly is so good in the role the boos ring out throughout his malevolent showing, then this is a pantomime that ticks every box – and probably some yet to be discovered.

In a word it’s Genie-us. (Sorry)

Aladdin is touring RCT venues including Park and Dare in Treorchy from Saturday, December 16 until Christmas Eve. Call 03000 040 444

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.